Khoá xích

KÍCH CỠ TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG

Khóa xích loại HF được sử dụng để kết nối các chuỗi xích dài hơn. Các khóa xích này có các tính chất vật lý tương tự như của chuỗi tương ứng.

Khoá xích