Chuỗi xích, dây xích

KÍCH CỠ TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG

Dây chuyền xích HEKO có khả năng chịu mài mòn cao, vỏ cứng và được sản xuất với dung sai thấp

Chuỗi xích, dây xích

Chuỗi xích HEKO theo Tiêu chuẩn:
• Phá vỡ tải cho phù hợp với ứng dụng
• Độ cứng bề mặt tối thiểu. 800 HV
• sợi dài tới 750 kg
• số lượng liên kết chuỗi cho phù hợp
• Sức mạnh năng động dài hạn cao
• Cặp có chiều dài bằng nhau