MOBIL DTE 932 GT

KÍCH CỠ TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG
209L Còn Hàng
20L Còn Hàng

Mobil DTE™ 932 GT là sản phẩm dầu tuabin cao cấp dành cho tuabin khung lớn trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

MOBIL DTE 932 GT

Thông tin sản phẩm:
Mobil DTE™ 932 GT là sản phẩm dầu tuabin cao cấp dành cho tuabin khung lớn trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Đặc tính:
• Ổn định nhiệt-hóa
• Dẫn điện tốt
• Chống tạo bọt, thải khí

Ứng dụng:
• Ổ trục tuabin nổ và các hệ thống thuỷ lực ở máy phát điện và cơ cấu ổ đĩa cơ khí
• Đặc biệt thích hợp cho General Electric khung 6, 7 và 9 cần kiểm soát véc ni của hệ thống thủy lực KHÔNG dùng cho tua bin hơi