EA Lithium Grease NLGI 4

KÍCH CỠ TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG
180 kg Còn Hàng
18L Còn Hàng

(English) Multi–purpose with excellent mechanical and oxidation stability

EA Lithium Grease NLGI 4

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).