EA Lithium Grease NLGI 2

KÍCH CỠ TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG
18 kg Còn Hàng
180 kg Còn Hàng

(English) Multi–purpose with excellent mechanical and oxidation stability

EA Lithium Grease NLGI 2

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).