Castrol Alpha SMR Heavy X

KÍCH CỠ TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG

Phù hợp cho các ổ đỡ và các bộ truyền bánh răng làm việc trong điều kiện quá tải, liên tục hoặc gián đoạn trong các nhà máy sản xuất mía đường

Castrol Alpha SMR Heavy X

Castrol Alpha SMR Heavy X là dầu bôi trơn che ép được pha chế từ dầu gốc bitum kết hợp với phụ gia chịu cực áp.
Castrol Alpha SMR Heavy X phù hợp cho các ổ đỡ và các bộ truyền bánh răng làm việc trong điều kiện quá tải, liên tục hoặc gián đoạn.

Đây là điều kiện làm việc điển hình trong công nghiệp Mía Đường