FYRQUEL EHC

KÍCH CỠ TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG
238,14 kg Còn Hàng

Fyrquel® EHC Plus là chất lỏng điều khiển thủy lực phosphat este cải tiến thế hệ thứ ba được thiết kế cho ứng dụng tuabin hơi thay thế trực tiếp các chất lỏng este phốt phát thế hệ trước.

FYRQUEL EHC

Fyrquel® EHC Plus là chất lỏng điều khiển thủy lực phosphat este cải tiến thế hệ thứ ba được thiết kế cho ứng dụng tuabin hơi thay thế trực tiếp các chất lỏng este phốt phát thế hệ trước. Nếu thay đổi từ chất lỏng este không phốt phát, liên hệ với Đại diện Fyrquel của bạn để được hỗ trợ kỹ thuật. Nó được sản xuất bằng cách sử dụng nguồn gốc gốc este phốt phát mới có thiết kế sản phẩm bền vững hơn, được OEM chấp thuận và tương thích với chất lỏng este phốt phát thế hệ trước.

Các chất lỏng Fyrquel® đều cực kỳ khó bắt lửa và tự dập tắt.
Các loại chất lỏng tổng hợp khác không tự dập tắt.
Thiết bị quan trọng nên sử dụng chất lỏng tự dập tắt để có được mức độ bảo vệ cao nhất khỏi các đám cháy chất lỏng bị rò rỉ.

Bao bì: 238.14 Kg