FYRQUEL EHC

ICL Industrial Products

Fyrquel® EHC Plus là chất lỏng điều khiển thủy lực phosphat este cải tiến thế hệ thứ ba được thiết kế cho ứng dụng tuabin hơi thay thế trực tiếp các chất lỏng este phốt phát thế hệ trước.

View Detail

Máy lọc dầu EH

Hệ thống lọc dầu EH

Các hệ thống lọc dầu của CJC ™ để loại bỏ hạt, axit, tách nước và khử khí trên các ứng dụng hàng hải và công nghiệp sẽ tối đa hóa tuổi thọ thành phần và giảm thiểu thời gian chết. Bất kể dung lượng hệ thống dầu và loại dầu được sử dụng, bộ lọc dầu ngoại tuyến CJC ™ sẽ khôi phục và cải thiện độ sạch của dầu.

View Detail

Reolube Turbofluid 46SJ

Lanxess Energizing Chemistry

REOLUBE® TURBOFLUID 46SJ là một chất lỏng thủy lực chống cháy hiệu suất cao, được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống điều khiển thủy điện của tuabin hơi, bao gồm cả các hệ thống sử dụng van servo dung sai tốt.

View Detail