FYRQUEL EHC PLUS

ICL Industrial Products

Chất lỏng điều khiển thủy lực điện Fyrquel® EHC Plus là chất lỏng chống cháy dựa trên este phốt phát và là sản phẩm mới nhất được giới thiệu về Fyrquel® EH Series.

View Detail