FYRQUEL EHC PLUS

ICL Industrial Products

Chất lỏng điều khiển thủy lực điện Fyrquel® EHC Plus là chất lỏng chống cháy dựa trên este phốt phát và là sản phẩm mới nhất được giới thiệu về Fyrquel® EH Series.

View Detail

FYRQUEL EHC

ICL Industrial Products

Fyrquel® EHC Plus là chất lỏng điều khiển thủy lực phosphat este cải tiến thế hệ thứ ba được thiết kế cho ứng dụng tuabin hơi thay thế trực tiếp các chất lỏng este phốt phát thế hệ trước.

View Detail

Reolube Turbofluid 46SJ

Lanxess Energizing Chemistry

REOLUBE® TURBOFLUID 46SJ là một chất lỏng thủy lực chống cháy hiệu suất cao, được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống điều khiển thủy điện của tuabin hơi, bao gồm cả các hệ thống sử dụng van servo dung sai tốt.

View Detail