(Tiếng Việt) Berulit 443

Bechem Open Gear

(Tiếng Việt) Sản phẩm bôi trơn cho vành răng hở dưới dạng tải trọng lớn, tốc độ chậm được áp dụng bằng tay.

Sản phẩm bôi trơn nền cho vành răng trước khi chạy rà được bắt đầu

Cũng được sử dụng rộng rãi để bôi trơn cho đường trượt, đường dẫn

View Detail

Bechem Berugear HV 10

Bechem Open Gear

Bechem berugear HV 10 is a special lubricant used for lubrication of open gear systems used in industries such as Cement industry, Thermal power plants.

View Detail

Bechem Berugear HV 20

Bechem Open Gear

Bechem berugear HV 10 is a special lubricant used for lubrication of open gear systems used in industries such as Cement industry, Thermal power plants.

View Detail