Bechem Berugear HV 20

Bechem Open Gear

Bechem berugear HV 20 là dầu bôi trơn đặc biệt chuyên dụng bôi trơn cho hệ thống bánh răng hở sử dụng trong các ngành như công nghiệp Xi Măng, các nhà máy Nhiệt điện.

View Detail