Bánh xích HEKO

Vật tư công nghiệp

HEKO sản xuất bánh xe xích có răng chiếu sử dụng với các phụ kiện đặc biệt và cùm ngang cho cùm DIN hoặc TS.
Răng chiếu làm sạch các liên kết chuỗi một cách hiệu quả, ngăn chặn sự hình thành vật liệu giữa xích và bánh xe. Tuổi thọ dài được thực hiện thông qua việc làm cứng răng.

View Detail

Chuỗi xích HEKO

Vật tư công nghiệp

Dây chuyền xích HEKO có khả năng chịu mài mòn cao, vỏ cứng và được sản xuất với dung sai thấp

View Detail

HEKO khoá xích

Vật tư công nghiệp

Khóa xích loại HF được sử dụng để kết nối các chuỗi xích dài hơn. Các khóa xích này có các tính chất vật lý tương tự như của chuỗi tương ứng.

View Detail

Thanh gạt loại đính kèm trình cắm SMO

Xích công nghiệp

Kết nối nhanh chóng với chuỗi chuỗi vô tận với khóa chuỗi, có thể truyền tải Reversible

View Detail