SOLGE là tập đoàn số 1 của Hàn Quốc chuyên cung cấp giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng của chất bôi trơn, chuyên cung cấp các hệ thống máy lọc dầu, hoá chất cải thiện chất bôi trơn

TOMs-F(T/PE) Máy lọc dầu Tuabin, dầu EHC

Vật tư - Thiết bị công nghiệp

TOMs-F (T/PE): Loại bỏ hạt, bùn, vecni, axit và nước.

View Detail