Sơn lót, Sơn giữa – Interseal 547

Vật tư - Thiết bị công nghiệp

Một loại sơn epoxy hai thành phần không kém bề mặt, VOC thấp, màng sơn dày, hàm lượng chất rắn cao, được sử dụng chính cho công tác bảo dưỡng.

View Detail