Shell Tellus S2 M 100

Dầu thủy lực

Dầu thủy lực SHELL TELLUS S2 M 100 là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế của Shell

View Detail

Shell Tellus S2 M32

Dầu thủy lực

Shell Tellus S2M 32 là loại dầu khoáng được tinh chế bằng dung môi, chất lượng cao và có chỉ số độ nhớt cao, được xem là dầu đã đạt ” tiêu chuẩn chung ” trong lĩnh vực dầu thuỷ lực dầu thủy lực 32, dầu thủy lực shell 32, Shell Tellus S2 M32″ công nghiệp.

View Detail

Shell Tellus S2 M46

Dầu thủy lực

Dầu thủy lực SHELL TELLUS S2 M 46 dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế của Shell

View Detail

Shell Tellus S2 M68

Dầu thủy lực

SHELL TELLUS S2 M 68 là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế của Shell; có tính năng bảo vệ ưu hạng trong sản xuất và vận hành nhiều thiết bị di động.

View Detail

Shell Tellus S2 V15

Dầu thủy lực

Dầu thủy lực cao cấp Shell Tellus S2 V 15 là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế của Shell có sự kiểm soát độ nhớt tuyệt hảo dưới ứng suất cơ học và trên phạm vi nhiệt độ rộng.

View Detail

Shell Tellus S2 V22

Dầu thủy lực

Dầu thủy lực cao cấp Shell Tellus S2 V 22 là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế của Shell có sự kiểm soát độ nhớt tuyệt hảo dưới ứng suất cơ học và trên phạm vi nhiệt độ rộng.

View Detail

Shell Tellus S2 V32

Dầu thủy lực

Dầu thủy lực cao cấp Shell Tellus S2 V 32 là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế của Shell có sự kiểm soát độ nhớt tuyệt hảo dưới ứng suất cơ học và trên phạm vi nhiệt độ rộng.

View Detail

Shell Tellus S2 V46

Dầu thủy lực

Dầu thủy lực cao cấp Shell Tellus S2 V 46 là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế của Shell có sự kiểm soát độ nhớt tuyệt hảo dưới ứng suất cơ học và trên phạm vi nhiệt độ rộng.

View Detail

Shell Tellus S2 V68

Dầu thủy lực

Dầu thủy lực cao cấp Shell Tellus S2 V 68 là dầu thủy lực chất lượng cao, sử dụng công nghệ độc đáo được cấp bằng sáng chế của Shell có sự kiểm soát độ nhớt tuyệt hảo dưới ứng suất cơ học và trên phạm vi nhiệt độ rộng.

View Detail