Shell Omala S2 G 100

Dầu bánh răng hộp số

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S2 G 100 là dầu chất lượng cao, chịu cực áp được thiết kế chủ yếu cho bôi trơn các bánh răng công nghiệp chịu tải trọng nặng.

View Detail

Shell Omala S2 G 1000

Dầu bánh răng hộp số

Shell Omala S2 G1000 là dầu bánh răng hộp số công nghiệp chất lượng cao, chịu cực áp được thiết kế chủ yếu cho bôi trơn các bánh răng công nghiệp chịu tải trọng nặng.

View Detail

Shell Omala S2 G 150

Dầu bánh răng hộp số

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S2 G 150 là dầu chất lượng cao, chịu cực áp được thiết kế chủ yếu cho bôi trơn các bánh răng công nghiệp chịu tải trọng nặng.

View Detail

Shell Omala S2 G 220

Dầu bánh răng hộp số

Shell Omala S2 G 220 là dầu bánh răng hộp số công nghiệp chất lượng cao, chịu cực áp được thiết kế chủ yếu cho bôi trơn các bánh răng công nghiệp chịu tải trọng nặng.

View Detail

Shell Omala S2 G 320

Dầu bánh răng hộp số

Shell Omala S2 G 320 là dầu bánh răng hộp số công nghiệp chất lượng cao, chịu cực áp được thiết kế chủ yếu cho bôi trơn các bánh răng công nghiệp chịu tải trọng nặng.

View Detail

Shell Omala S2 G 460

Dầu bánh răng hộp số

Shell Omala S2 G 460 là dầu bánh răng hộp số công nghiệp chất lượng cao, chịu cực áp được thiết kế chủ yếu cho bôi trơn các bánh răng công nghiệp chịu tải trọng nặng.

View Detail

Shell Omala S2 G 68

Dầu bánh răng hộp số

Shell Omala S2 G 68 là dầu hộp số bánh răng công nghiệp chất lượng cao, chịu cực áp được thiết kế chủ yếu cho bôi trơn các bánh răng công nghiệp chịu tải trọng nặng.

View Detail

Shell Omala S2 G 680

Dầu bánh răng hộp số

Dầu bánh răng công nghiệp Shell Omala S2 G 680 là dầu chất lượng cao, chịu cực áp được thiết kế chủ yếu cho bôi trơn các bánh răng công nghiệp chịu tải trọng nặng.

View Detail

Shell Omala S4 GXV 220

Dầu bánh răng hộp số

Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp Shell Omala S4 GX 220 là dầu bánh răng gốc công nghiệp tổng hợp cao cấp, tải trọng nặng, đem lại tính năng bôi trơn vượt trội trong các điều kiện khắc nghiệt, bao gồm giảm ma sát, tăng tuổi thọ và khả năng chống rỗ mặt để bảo vệ bánh răng tối ưu.

View Detail

Shell Omala S4 GXV 320

Dầu bánh răng hộp số

Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp Shell Omala S4 GX 320 là dầu bánh răng gốc công nghiệp tổng hợp cao cấp, tải trọng nặng, đem lại tính năng bôi trơn vượt trội trong các điều kiện khắc nghiệt, bao gồm giảm ma sát, tăng tuổi thọ và khả năng chống rỗ mặt để bảo vệ bánh răng tối ưu.

View Detail

Shell Omala S4 GXV 460

Dầu bánh răng hộp số

Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp Shell Omala S4 GX 460 là dầu bánh răng gốc công nghiệp tổng hợp cao cấp, tải trọng nặng, đem lại tính năng bôi trơn vượt trội trong các điều kiện khắc nghiệt, bao gồm giảm ma sát, tăng tuổi thọ và khả năng chống rỗ mặt để bảo vệ bánh răng tối ưu.

View Detail

Shell Omala S4 GXV 680

Shell Lubricants

Dầu bánh răng Shell Omala S4 GX 680 là dầu bánh răng gốc công nghiệp tổng hợp cao cấp, tải trọng nặng, đem lại tính năng bôi trơn vượt trội trong các điều kiện khắc nghiệt, bao gồm giảm ma sát, tăng tuổi thọ và khả năng chống rỗ mặt để bảo vệ bánh răng tối ưu.

View Detail