Shell Morlina S2 B100

Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Dầu tuần hoàn và bánh răng công nghiệp Shell Morlina S2 B100 là dầu chất lượng cao, có tính năng chống ôxy hóa và tách nước ưu việt, được pha chế để sử dụng cho hầu hết các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn công nghiệp

View Detail

Shell Morlina S2 B150

Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Dầu tuần hoàn và bánh răng công nghiệp Shell Morlina S2 B150 là dầu chất lượng cao, có tính năng chống ôxy hóa và tách nước ưu việt, được pha chế để sử dụng cho hầu hết các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn công nghiệp và trong một số ứng dụng công nghiệp mà ở đó không đòi hỏi dầu có tính năng chịu cực áp.

View Detail

Shell Morlina S2 B220

Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Dầu tuần hoàn và bánh răng công nghiệp Shell Morlina S2 B220 là dầu chất lượng cao, có tính năng chống oxy hóa và tách nước ưu việt, được pha chế để sử dụng cho hầu hết các hệ thống ổ trục và bôi trơn tuần hoàn công nghiệp

View Detail

Shell Morlina S2 BL 10

Dầu ổ đỡ và tuần hoàn

Dầu công nghiệp Shell Morlina S2 BL 10 là dòng sản phẩm dầu máy khâu chất lượng cao gốc khoáng cao cấp có chỉ số độ nhớt iso VG 10 với hệ phụ gia cao cấp.Sử dụng công nghệ pha chế hiện đại sử dụng hệ phụ gia hữu hiệu

View Detail