Mobil Glygoyle™ 100

Dầu bánh răng

Mobil Glygoyle ™ 100 là dòng sản phẩm bôi trơn tổng hợp cao cấp dành cho ổ trục, bánh răng, máy nén giúp bảo vệ và tăng cường tuổi thọ thiết bị

View Detail

Mobil Glygoyle™ 150

Dầu bánh răng

Mobil Glygoyle ™ 150 là dòng sản phẩm bôi trơn tổng hợp cao cấp dành cho ổ trục, bánh răng, máy nén giúp bảo vệ và tăng cường tuổi thọ thiết bị

View Detail

Mobil Glygoyle™ 460

Dầu mỡ công nghiệp

Mobil Glygoyle ™ 460 là dòng sản phẩm bôi trơn tổng hợp cao cấp dành cho ổ trục, bánh răng, máy nén giúp bảo vệ và tăng cường tuổi thọ thiết bị

View Detail

MOBILTAC 375 NC

Dầu bánh răng

Mobiltac 375 NC là loại dầu pha loãng không chì dành cho bánh răng hở, thường ứng dụng trong ngành khai khoáng.

View Detail