KUNLUN TRANSFORMER OIL KI 25X (25#)

Dầu máy biến thế
Kunlun KI 25X  được sử dụng với máy biến áp phân phối điện, máy biến thế, máy biến áp điện và lò phản ứng có LCSET là -20 ℃ và các thiết bị điện với dầu có yêu cầu tương tự, và sản phẩm đó có chứa vật liệu thụ động kim loại.
View Detail

KUNLUN TRANSFORMER OIL KI 45X

Dầu máy biến thế

Dầu máy biến áp Kunlun KI 45X đáp ứng yêu cầu của thông số kỹ thuật I-30 ℃ (mục đích đặc biệt) trong các tiêu chuẩn GB2536-2011 và IEC60296-2003, và các yêu cầu của tiêu chuẩn ASTMD3487-09 (II).

 

View Detail