EA Engine Oils 15W40 CI4

Dầu động cơ

Bảo vệ nổi bật Với ​​hệ thống phụ gia độc quyền để đảm bảo xử lý muội tối đa, EA Engine Oils Gold mang lại khả năng bảo vệ chống mòn tuyệt vời và tuổi thọ dầu dài ở Euro 3, US 2002 và các động cơ tiên tiến khác.

View Detail

EA Engine Oils 20W50 CI4

Dầu động cơ

Bảo vệ nổi bật Với ​​hệ thống phụ gia độc quyền để đảm bảo xử lý muội tối đa, dầu động cơ EA 20W50 CI4 mang lại khả năng chống mòn tuyệt vời và tuổi thọ dầu dài ở Euro 3, US 2002 và các động cơ tiên tiến khác

View Detail

EA Engine Oils 30

Dầu động cơ

Dầu động cơ EA phù hợp để sử dụng trong động cơ diesel chuyển động lớn với bảo vệ động cơ tối đa trong điều kiện làm việc khắc nghiệt, bao gồm xe tải nhẹ hoặc xe tải hạng nặng, máy móc xây dựng xe tải đường dài, nhà máy, máy đào và máy nông nghiệp

View Detail

EA Engine Oils 40

Dầu động cơ

Bảo vệ nổi bật Với ​​hệ thống phụ gia độc quyền để đảm bảo xử lý muội tối đa, dầu động cơ EA 40 mang lại khả năng chống mài mòn tuyệt vời và tuổi thọ dầu dài ở Euro 3, US 2002 và các động cơ tiên tiến khác.

View Detail

EA Engine Oils 50

Dầu động cơ

Dầu động cơ EA phù hợp để sử dụng trong động cơ diesel chuyển động lớn với bảo vệ động cơ tối đa trong điều kiện làm việc khắc nghiệt, bao gồm xe tải nhẹ hoặc xe tải hạng nặng, máy móc xây dựng xe tải đường dài, nhà máy, máy đào và máy nông nghiệp

View Detail