Aimol-M Inomax H1000

Mỡ bôi trơn bánh răng hở

AIMOL-M Inomax H chứa các thành phần tăng cường độ bôi trơn và bền bỉ với môi trường chuyên dùng cho bánh răng hở.

View Detail

AIMOL-M Inomax H2000

Mỡ bôi trơn bánh răng hở

AIMOL-M Inomax H chứa các thành phần tăng cường độ bôi trơn và bền bỉ với môi trường chuyên dùng cho bánh răng hở.

View Detail

Aimol-M Inomax H3000

Mỡ bôi trơn bánh răng hở

AIMOL-M Inomax H chứa các thành phần tăng cường độ bôi trơn và bền bỉ với môi trường chuyên dùng cho bánh răng hở.

View Detail