EA Compressor Oil 46

Dầu máy nén khí

Tuổi thọ dầu dài – Tiết kiệm bảo trì EA Máy nén dầu có khả năng cung cấp khoảng thời gian bảo dưỡng dầu lên đến 6.000 giờ (khi được nhà sản xuất cho phép) ngay cả khi vận hành ở nhiệt độ xả tối đa vượt quá 1000C

View Detail

EA Compressor Oil 68

Dầu máy nén khí

Tuổi thọ dầu dài – Tiết kiệm bảo trì EA Máy nén dầu có khả năng cung cấp khoảng thời gian bảo dưỡng dầu lên đến 6.000 giờ (khi được nhà sản xuất cho phép) ngay cả khi vận hành ở nhiệt độ xả tối đa vượt quá 1000C

View Detail