EA Engine Extra

Dầu động cơ

Bảo vệ nổi bật Với ​​hệ thống phụ gia độc quyền để đảm bảo xử lý muội tối đa

EA Engine Extra mang lại khả năng bảo vệ chống mòn tuyệt vời và tuổi thọ dầu dài ở Euro 3, US 2002 và các động cơ tiên tiến khác.

Cấp độ nhớt SAE: 15W-40, 20W-50

View Detail

EA Engine HD

Dầu động cơ

EA Engine HD là dầu động cơ diesel được pha chế đặc biệt phù hợp với các loại xe tải, động cơ hạng nặng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Dầu này được pha chế từ sáp parafin tinh luyện kết hợp với hỗn hợp phụ gia chuyên dụng.

EA Engine HD: 30, 40, 50

View Detail