Reolube Turbofluid 46B

Dầu mỡ công nghiệp

REOLUBE® TURBOFLUID 46B là một chất lỏng thủy lực chống cháy hiệu suất cao, được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống điều khiển thủy điện của tuabin hơi, bao gồm cả các hệ thống sử dụng van servo

View Detail

Reolube Turbofluid 46SJ

Lanxess Energizing Chemistry

REOLUBE® TURBOFLUID 46SJ là một chất lỏng thủy lực chống cháy hiệu suất cao, được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống điều khiển thủy điện của tuabin hơi, bao gồm cả các hệ thống sử dụng van servo dung sai tốt.

View Detail

Reolube Turbofluid 46XC

Lanxess Energizing Chemistry

REOLUBE® TURBOFLUID 46XC là một chất lỏng thủy lực chống cháy hiệu suất cao, được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống điều khiển thủy điện của tuabin hơi, bao gồm cả các hệ thống sử dụng van servo dung sai tốt.

View Detail