EA Ultra Plus

Dầu mỡ đặc biệt

EA Ultra Plus là chất lỏng tổng hợp hạng nặng được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội khi chịu tải cao, chống sốc nặng các ứng dụng, chẳng hạn như bánh răng hở lớn được sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện, xi măng, khai thác mỏ, khoáng sản công nghiệp chế biến và xi măng, đặc biệt là dầu nhờn cho các bộ truyền động bánh răng chu vi lớn trong nhà máy nhiệt điện.

View Detail