Berulit 443

Bechem Open Gear

Sản phẩm bôi trơn cho vành răng hở dưới dạng tải trọng lớn, tốc độ chậm được áp dụng bằng tay.

Sản phẩm bôi trơn nền cho vành răng trước khi chạy rà được bắt đầu

Cũng được sử dụng rộng rãi để bôi trơn cho đường trượt, đường dẫn

View Detail

Bechem Berugear HV 10

Bechem Open Gear

Bechem berugear HV 10 là dầu bôi trơn đặc biệt chuyên dụng bôi trơn cho hệ thống bánh răng hở sử dụng trong các ngành như công nghiệp Xi Măng, các nhà máy Nhiệt điện.

View Detail

Bechem Berugear HV 20

Bechem Open Gear

Bechem berugear HV 20 là dầu bôi trơn đặc biệt chuyên dụng bôi trơn cho hệ thống bánh răng hở sử dụng trong các ngành như công nghiệp Xi Măng, các nhà máy Nhiệt điện.

View Detail