Công ty TNHH Dầu khí Đông Á nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

Trải qua quá trình xây dựng, cải tiến và kiểm soát hệ thống với quyết tâm cao độ. Công ty TNHH Dầu khí Đông Á đã vượt qua những cuộc đánh giá gắt gao của Tổ chức Quốc tế GIC (Guardian Independent Certification) để chính thức nhận được chứng chỉ Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 

Để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, trong hơn 6 tháng qua, Công ty TNHH Dầu khí Đông Á đã tiến hành nhận diện lại bối cảnh và rủi ro trong toàn bộ hệ thống tổ chức hoạt động và thiết lập kế hoạch kiểm soát qua liên kết với quy trình hóa tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn doanh nghiệp. Công tác kiểm tra và đo lường chất lượng cũng được quy định chặt chẽ cho từng khâu trong quá trình sản xuất và triển khai thường xuyên nhằm giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra.