TP 22C
Size StockQuantity
205L Còn hàng

MÔ TẢ

Dầu TP 22C là dầu đùng để bôi trơn ổ bạc và các bộ phận cơ khí trong tuabin hơi, có thể làm dầu

thủy lực cũng như dầu làm kín trong các hệ thống điều khiển. Dầu TP 22C cũng được dùng bôi

trơn trong các tuabin chạy khí, là các thiết bị thường dầu bôi trơn được khuyến cáo bởi các nhà

sản xuất thiết bị, và có thể dùng bôi trơn cho trục chính của các máy nén khí turbo tuabin, trong

trường hợp độ nhớt của dầu được cho là đảm bảo tính chống mài mòn.

TP 22C được sản xuất từ dầu gốc khoáng được xử lý đặc biệt bằng hydro và các phụ gia tăng

cường tính chịu oxy hóa, chống rỉ và tính khử nhũ. Có hai loại dầu: Loại 1 và loại 2. Loại 1 được

coi có độ ổn định oxy hóa cao hơn.

 

ĐẶC TÍNH

Dầu TP  22C có các lợi điểm:

– Độ bền oxy hóa được nâng cao do đó kéo dài thời gian sử dụng của dầu và thiết bị.

– Tính khử nhũ nổi trội cho phép dầu sử dụng tốt ngay trong điều kiện có nước.

– Dầu ít bay hơi, đảm bảo tính an toàn khi sử dụng ( độ chớp cháy thực tế của dầu cao hơn

20-25o

 

TIÊU CHUẨN

Dầu TП 22C có độ nhớt ISO VG 32. Dầu này được kiểm nghiệm bởi tất cả các viện máy công

nghiệp và được chấp thuận cho sử dụng bởi RAO UES – CHLB Nga và bộ năng lượng nguyên tử

của CHLB Nga.

 

THÔNG SỐ ĐIỂN HÌNH

    TП 22C                                                                                                                     Loại 1             Loại 2

Độ nhớt động học , mm2

ở 40 оС                                                                                                                            31.70             31.79

ở 50 оС                                                                                                                            21.24             21.26

Chỉ số độ nhớt                                                                                                                 95                  90

Tỷ trọng ở 15 о                                                                                                                0.870            0.870

Hàm lượng lưu huỳnh, %                                                                                              0.40              0.44

TAN, mg KOH/g                                                                                                             0.07              0.06

Nhiệt độ chớp cháy COC, °C                                                                                         198                202

Nhiệt độ rót chảy,°C                                                                                                       -15                 -15

Độ ổn định oxy hóa ở 150°C, 16h và hàm lượng O2 bơm vào là 3 dm3/h                       0.01

Hàm lượng cặn , %                                                                                                                      0.15

Chỉ số axit , mg KOH/g                                                                                                              0.15

Axit do các chất phân tử thấp bay hơi sinh ra, mg KOH/g

Độ ổn định oxy hóa ở 130 °C, 24h và hàm lượng O2 bơm vào là 5 dm3/h                        0.005

Hàm lượng cặn , %                                                                                                                        0.10

Chỉ số axit , mg KOH/g                                                                                                                0.02

Axit do các chất phân tử thấp bay hơi sinh ra, mg KOH/g

Màu sắc sau thử nghiệm TsNT colorimeter, điểm                                                     1.5                       2.0

Độ khử nhũ, sec                                                                                                                 180                     180

Tính khử khí *, sec                                                                                                            180                     180

 

Bao bì: 205L