Kunlun KI45X
Size StockQuantity
200L Còn hàng
Dầu biến thế KI 45X
Được sử dụng với máy biến áp phân phối điện, máy biến thế, máy biến thế và lò phản ứng có LCSET là -30 ℃ và các thiết bị điện có dầu có yêu cầu tương tự và các thiết bị khác có chứa vật liệu thụ động kim loại.

Thông tin chi tiết

Tỉ trọng: 0.878

Độ nhớt:  45
 
Bao bì: 170Kg, 200 L