Kunlun KI25X
Size StockQuantity
200L Còn hàng
Dầu biến thế KI 25X
Được sử dụng với máy biến áp phân phối điện, máy biến thế, máy biến áp điện và lò phản ứng có LCSET là -20 ℃ và các thiết bị điện với dầu có yêu cầu tương tự, và sản phẩm đó có chứa vật liệu thụ động kim loại.

Thông tin chi tiết

Tỉ trọng: 0.883

Độ nhớt:  10
 
Bao bì: 170Kg, 200 L