EA MULTIPURPOSE LITHIUM GREASE
Size StockQuantity
180 kg Còn hàng
15 Kg Còn hàng

EA Multipurpose Lithium Grease có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện làm việc khác nhau. Chúng đem lại nhiều ưu điểm so với các loại mỡ gốc thông thường ở nhiệt độ cao hoặc trong khu vực tiếp xúc nhiều với nước. Phẩm cấp tuỳ thuộc vào cấp độ mỡ.